Formularz reklamacji

Każdy nasz klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku otrzymania towaru uszkodzonego, wadliwego bądź niezgodnego w jakikolwiek sposób z opisem. Klient ma również prawo złożyć reklamację osobiście w naszym punkcie stacjonarnym bądź drogą internetową. W tym celu należy przesłać wypełniony formularz reklamacyjny wraz z wszystkimi dokumentami ( protokół szkody sporządzony z kurierem, zdjęcia uszkodzenia, opis usterki) W formularzu należy zaznaczyć informację na temat tego jaką formę reklamacji klient preferuje (naprawa, wymiana na nowy towar, obniżenie wartości towaru).

Wzór formularza można pobrać TUTAJ

Klient może wysłać zgłoszenie:

  • pocztą email pod adresem: sklep@climateo.pl
  • w formie pisemnej na adres: CLIMATEO.EU Sp. z o.o., Kokotów 703, 32-002 Kokotów 
  • w naszym punkcie odbioru mieszczącym się pod wyżej wskazanym adresem.

W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą lub Przedsiębiorcą korzystającym z praw przysługujących konsumentowi rękojmię wyłącza się.

Po otrzymaniu Państwa zgłoszenia pracownik który będzie zajmował się Państwa reklamacją skontaktuje się w celu ustalenia dalszego przebiegu procesu reklamacji. W sytuacji gdy będzie konieczna wysyłka towaru na magazyn sprzedawcy, nasz pracownik skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia działań związanych z procesem odesłania produktu. Umożliwiamy zamówienie kuriera dopiero po spełnieniu określonych wymagań ( tj. Zabezpieczenie sprzętu).

Do każdej reklamacji ustosunkujemy się w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji. Po przekroczeniu tego terminu żadanie klienta uznaje się za zasadne.

Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń . Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie mieszący się pod adresem : Ujastek 1 , 30-001 Kraków http://www.krakow.wiih.gov.pl/

Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

Konsument może również złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/